نویسنده = رحمت ستوده
سرمقاله:نیاز فوری به رفع کمبود کتاب‌های علمی در مهندسی شیمی

دوره 22، شماره 128، مرداد و شهریور 1402، صفحه 6-6

رحمت ستوده قره باغ؛ جعفرصادق مقدس


بررسی روش‌های پیش‌بینی نرخ رسوب‌گذاری در مبدل‌های حرارتی پالایشگاهی

دوره 22، شماره 128، مرداد و شهریور 1402، صفحه 97-109

10.22034/ijche.2023.338876.1202

عذرا حسن نژاد؛ رحمت ستوده؛ عیسی باقرزاده همایی


سرمقاله: مهارت‌های نرم برای مهندسین شیمی

دوره 21، شماره 125، بهمن و اسفند 1401، صفحه 6-6

رحمت ستوده؛ جعفرصادق مقدس


مطالعۀ تجربی رشد حباب در یک بستر سیال گاز- جامد نیم‌استوانه‌ای

دوره 21، شماره 125، بهمن و اسفند 1401، صفحه 69-78

10.22034/ijche.2022.320305.1164

نفیسه نیکجو؛ رحمت ستوده؛ نوید مستوفی؛ رضا ضرغامی


سرمقاله: اهمیت توجه به مقطع کارشناسی در آموزش مهندسی

دوره 20، شماره 119، بهمن و اسفند 1400، صفحه 6-6

رحمت ستوده قره باغ؛ جعفرصادق مقدس


سرمقاله: ضرورت توسعۀ همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی علمی فراگیر

دوره 20، شماره 117، مهر و آبان 1400، صفحه 6-6

رحمت ستوده قره باغ؛ جعفرصادق مقدس