نویسنده = صدیقه صادق حسنی
نقش انواع جاذب‌ها در حذف ترکیبات گوگرددار از سوخت‌های گاز یا مایع

دوره 18، شماره 105، مهر و آبان 1398، صفحه 18-31

مریم دارایی؛ صدیقه صادق حسنی


کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 50-64

مریم دارایی؛ صدیقه صادق حسنی؛ لیلا سمیعی


تعیین مدول کشسانی نمونه‌های زیستی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

نفیسه هاشمیان کاخکی؛ سمیراسادات میرجلیلی؛ صدیقه صادق حسنی؛ زهرا ثبات