اعضای هیات تحریریه

سردبیر

جعفرصادق مقدس

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- پدیده های انتقال استاد، دانشگاه صنعتی سهند

jafar.moghaddassut.ac.ir

مدیر مسئول

نوید مستوفی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- دینامیک سیالات محاسباتی استاد، دانشگاه تهران

mostoufiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا احسانی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی-جداسازی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

ehsanimrcc.iut.ac.ir

مهدی ارجمند

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- زیست فناوری استاد، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

m_arjmandazad.ac.ir

محمد پازوکی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- زیست فناوری استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی

mpazoukimerc.ac.ir

بهمن توحیدی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- هیدرات گازی استاد، دانشگاه هریوت وات

b.tohidihw.ac.uk

جعفر جوانمردی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- هیدرات گازی استاد، دانشگاه صنعتی شیراز

javanmardisutech.ac.ir

محمدعلی دهنوی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- مدلسازی و شبیه سازی دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)

mdehnaviihu.ac.ir

منصوره سلیمانی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی-جداسازی و طراحی فرایند دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

soleimanimaut.ac.ir

جلال شایگان

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- محیط زیست استاد، دانشگاه صنعتی شریف

shayegansharif.ir

سهیلا شکرالله زاده

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- جداسازی غشایی، زیست فناوری محیط زیست استاد، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

shokrollahzadehirost.ir

عبدالرضا صمیمی

رشته تخصصی: تکنولوژی ذرات- فناوری غشایی استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

a.samimieng.usb.ac.ir

نسیم طاهونی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- انتگراسیون فرایند دانشیار، دانشگاه تهران

ntahuniut.ac.ir

احد قائمی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- طراحی فرایند، مدلسازی و شبیه سازی استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

aghaemiiust.ac.ir

حسین قنادزاده گیلانی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- ترمودینامیک و جداسازی استاد، دانشگاه گیلان

hggilaniguilan.ac.ir

محمدنادر لطف اللهی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- نفت و گاز استاد، دانشگاه سمنان

mnlotfollahiyahoo.com

علی محبی

رشته تخصصی: دینامیک سیالات محاسباتی-شبیه سازی دینامیک مولکولی-آلودگی هوا- ازدیاد برداشت نفت و الگوریتم فراابتکاری استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

amohebbi2002yahoo.com

امیرحسین محمدی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- مهندسی نفت استاد، دانشگاه کوازولو ناتال

mohammadiukzn.ac.za

جعفرصادق مقدس

رشته تخصصی: مهندسی شیمی- پدیده های انتقال استاد، دانشگاه صنعتی سهند

jafar.moghaddassut.ac.ir

کامیار موقرنژاد

رشته تخصصی: مهندسی شیمی-شبیه سازی و مدلسازی استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

movagharnejadyahoo.com

مدیر اجرایی

مریم السادات میرعارفین

انجمن مهندسی شیمی ایران

iache1371yahoo.com

صفحه آرا

ناهید آقامیرزایی

-

n.mirzaee1393gmail.com

ویراستار

حسین طاهری

-

hosseintaheri2013gmail.com