سرمقاله: تغییر در آموزش مهندسی شیمی

سخن سردبیر

نویسنده

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران


عنوان مقاله [English]

Introducing a Change in Chemical Engineering Education

نویسنده [English]

  • R. Rahimi
Board member of Iranian Chemical Engineering Association