مروری بر ساخت و عملکرد غشاهای مقاوم برای کاربرد در نانوصافش حلال‌های آلی

نویسنده

چکیده

در دو دهه گذشته، نانوصافش حلال‌های آلی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این نوع از فرایند غشایی با توجه به مزایایی چون مصرف انرژی کم و کاهش اتلاف حلال، می‌تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی فرایندهای حرارتی جداسازی حلال باشد. با وجود این مزایا، در زمینه جداسازی حلال‌های آلی مطالعات محدود به مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی بوده و در مقیاس صنعتی چندان گسترش نیافته است. در واقع، انعطاف‌نا‌پذیری صنایع در تعریف فناوری نو، دشواری تهیه مدول‌های غشایی سرامیکی در مقیاس صنعتی، و نیز پایداری کم غشاهای بسپاری در برابر حلال‌های آلی، مهمترین عوامل در عدم گسترش مطلوب این فرایند در صنعت به‌شمار می‌آید. مقاله حاضر به معرفی انواع غشاهای بسپاری، معدنی و شبکه مختلط ساخته‌شده برای کاربرد در نانوصافش حلال‌های آلی و روش اصلاح ساختار آن‌ها می‌پردازد. همچنین، عملکرد و میزان مقاومت شیمیایی غشاهای ساخته شده طی فرایند جداسازی حلال بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها