طراحی واحد استخراج شیرین‌کننده طبیعی از برگ استه ویا

نویسندگان

چکیده

استه ویا1 یا گیاه شیرین، بومی قاره آمریکاست و نخستین بار پزشکی اسپانیایی در سال 1888 آن را مطالعه کرد. در طول قرنها، مردم پاراگوئه و برزیل برای شیرین کردن غذا و درمان فشار خون بالا، سوزش معده، کنترل اوریک اسید و درمان چاقی، از آن استفاده می‌کردند. اکنون بسیاری از کشورها مانند ژاپن عصاره استه ویا را به عنوان جایگزین شیرین‌کننده‌های مصنوعی، مانند ساخارین، آسپارتام و سیکلامات وارد بازار کرده‌اند تا از زیانهای این انواع مصنوعی جلوگیری کنند. از جملة ترکیبات شیرین‌کنندة آن (گلیکوزید‌ها) عبارت‌اند از استه ویوزید2، ربادیوزید A و جز اینها. در این پروژه، روشهای مختلف تولید و استخراج گلیکوزیدهای استه ویا مانند استخراج با حلالها، استخراج با سیال فوق بحرانی SCFE3، صافشهای غشایی، فرا و نانو بررسی شده است. در پایان، طرح مناسبی برای فرایند تولید شیرین‌کننده استه ویا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها