مروری بر فرایندتولید فتالیک انیدرید از طریق اکسایش انتخابی ارتوزایلن

نویسندگان

چکیده

عمده‌ترین واکنش برای سنتز فتالیک انیدرید در صنایع پتروشیمی، اکسایش جزئی ارتوزایلن در بستر ثابتی از کاتالیست وانادیم پنتا اکسید بر پایه اکسید تیتانیم است. فتالیک انیدرید یکی از مهمترین محصولات در صنعت به شمار می‌آید. تولید پلاستیک‌کننده (افزودنی بسپاری برای افزایش انعطاف‌پذیری) و پلی استر، یکی از مهمترین کاربردهای فتالیک انیدرید است. از مهم‌ترین عوامل غیرفعال‌کننده کاتالیست فرایند، تغییر فاز آناتاز به روتایل اکسید تیتانیم و پایدار کردن وانادیم V4+ در شبکه روتایل است. این موضوع سبب کاهش تدریجی گزینش‌پذیری فتالیک انیدرید در خلال فرایند می‌شود. برای مقابله با این امر، در سال‌های اخیر تحقیقات فراوانی انجام شده است ولی هنوز ساختار مطلوب پایه برای جلوگیری از تغییر فاز آناتاز به روتایل حاصل نشده است، به گونه‌ای که گزینش پذیری فتالیک انیدرید و فعالیت کاتالیست تحت تأثیر قرار نگیرد. این مقاله به مرور کلی در مورد کاتالیست فرایند اکسایش جزئی ارتوزایلن و روش‌های سنتز آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها