مروری بر گسترش نرم‌افزارهای مهندسی شیمی (بخش اول)

سخن سردبیر

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Historical Development of Proces Engineering Software (Part 1)