کلیدواژه‌ها = زیست‌حسگر
استفاده از زیست‌حسگرهای مبتنی بر پایه نانوساختارهای پلی‌آنیلین برای تشخیص گلوکوز و کلسترول

دوره 12، شماره 66، فروردین و اردیبهشت 1392

صدیف آزادمرد دمیرچی؛ محمد براتی؛ حسن خلیفه


استفاده از نانو لوله کربنی تک جداره در ساخت زیست‌حسگر گلوکوز

دوره 10، شماره 57، مهر و آبان 1390

افشین فرح‌بخش؛ حسنعلی زمانی؛ سوسن کامل رحیمی؛ اعظم نیازمند؛ ساویز عباسزادگان؛ سمیرا رزمی