کلیدواژه‌ها = ریخت‌شناسی
تعداد مقالات: 6
2. ارتباط بین ریخت‌شناسی و جریان‌سنجی در آمیزه‌های امتزاج ناپذیر بسپاری

دوره 12، شماره 71، بهمن و اسفند 1392

آرمین حاجی‌بابا؛ محمود معصومی


4. بررسی روش‌های تهیه و خواص نانو چندسازه‌های بسپاری TiO2

دوره 10، شماره 54، فروردین و اردیبهشت 1390

مجتبی عباسیان؛ مهدی جایمند


5. سنتز و مطالعة ریخت‌شناختی کاتالیزگرهای کروی (زیگلر- ناتا)

دوره 9، شماره 52، آذر و دی 1389

زهره هادی؛ مجید منجی؛ مهرداد مداح علی