نشریه مهندسی شیمی ایران به منظور گسترش و ارتقای علم مهندسی شیمی و همچنین رشد و توسعه تحقیقات علمی کاربردی در بین استادان، متخصصان و پژوهشگران و دانشجویان دوره های عالی مهندسی شیمی در ایران و همچنین ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و طرح مسائل و مشکلات صنعت به وجود آمده است. نشریه مهندسی شیمی ایران دارای مجوز نشریه علمی با درجه"ب" بر اساس ارزیابی سال 1398 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این نشریه از مقالات پژوهشی اصیل در همه زمینه های مهندسی شیمی و یا سایر زمینه های تخصصی مرتبط و همچنین مقالات علمی با کاربردهای صنعتی استقبال مینماید. ضمنا"، در صفحات ویژه نشریه از اخبار مربوط به دانشکده های مهندسی شیمی و صنایع فرآیندی در سطح کشور و شناساندن فعالیتهای علمی پژوهشگران ایرانی در مجامع بین المللی نیز استقبال می شود.

دبیرخانه این نشریه با پیگیریهای مستمر در صدد خواهد بود، در بازه زمانی سه ماهه فرایند داوری مقالات تحویلی  را به همت همه جامعه مهندسی شیمی کشور باتمام برساند.

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:

1- مقالات ارسالی در وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات بررسی می شوند.

2- نشریه مهندسی شیمی ایران، قوانین COPE (Committee on Publication Ethics) را برای استاندارهای سایت نشریه و بررسی مقاله مدنظر دارد.

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 113، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-97 

4. فرایند لجن فعال با نرخ بالا: بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضلاب شهری

صفحه 28-46

غزاله فریدی زاد؛ الهام عبداله زاده شرقی؛ بابک بنکدارپور


5. محاسبۀ اتلاف اکسرژی در صنایع فرایندی با استفاده از نمودار امگا- آنتالپی

صفحه 47-61

نسیم طاهونی؛ فربد آل عزیز؛ مهدی قاسمی؛ روح انگیز شیوایی


6. امکان حذف گرم‌کن‌های گازی در ایستگاه‌های ورودی گاز شهری مناطق گرمسیر استان فارس

صفحه 62-73

علیرضا جبارپور؛ جعفر جوانمردی؛ محمد روستایی؛ خشایار نصری فر؛ پیام پرواسی؛ فرزاد علوی؛ سید محمد جوکار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-5400
شاپا الکترونیکی
2008-2797

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط