اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 39
تعداد پذیرش 1
تعداد عدم پذیرش 9

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 686
تعداد مشاهده مقاله 1783
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1280
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 3 %