اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 59
تعداد پذیرش 18
تعداد عدم پذیرش 11

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 736
تعداد مشاهده مقاله 3972
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4066
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 31 %