اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 106
تعداد پذیرش 30
تعداد عدم پذیرش 19

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد مقالات 764
تعداد مشاهده مقاله 12925
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16359
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 28 %