اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 86
تعداد پذیرش 31
تعداد عدم پذیرش 18

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 754
تعداد مشاهده مقاله 8818
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10576
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 36 %