راهنمای نویسندگان

 عهده دار مکاتبات می تواند از اعضای هیأت علمی ​و یا​ شاغل در سایر مؤسسات ​باشد.

·   مقالات با نرم افزارword​​ روی کاغذ A4  به صورت​ تک ستونی تایپ شود. برای بخش فارسی مقالات از قلم نازنین 14​ و متن لاتین آن از قلم ​12 Times New Roman  استفاده شود. ​جداول، نمودارها و شکلها داخل متن و به صورت فارسی باشد​.​ در صورت استفاده از نرم افزار حتماً باید مرجع آن مشخص شود​. مقاله کمینه 10 صفحه و بیشینه 15 صفحه داشته باشد.

·   مقالاتی که با نرم افزار شبیه ساز فرایند تهیه می شوند؛ در صورتی که نرم افزار متلب باشد یا نرم افزارهایی از این دست مشکلی وجود ندارد ولی چنانچه نرم افزارهای فرایندی همچون هایسیس، اسپن و ... نیاز به ارائه لایسنس نرم افزار قفل نشکسته نرم افزار از طرف سازمان دارنده نرم افزار دارد. در نرم افزارهای شبیه سازی با سی اف دی به شرطی که نامی از نرم افزار قید نشده باشد، مشکلی وجود ندارد.

·     تعهدنامه (توجه: برای دریافت فرم روی عبارت "  تعهدنامه " کلیک کنید) توسط مسئول مکاتبات تکمیل، امضا و به صورت فایل پی دی اف در سامانه بارگذاری شود.

·     کلمات انگلیسی داخل متن​ به صورت ​Foot note  آورده شود.

·   صفحه آرایی:​ حاشیه بالای صفحه اول 5 سانتیمتر و در صفحات دیگر 5/2 سانتیمتر باشد. فاصله خطوط به صورت​single  و متن از سمت راست و چپ ​justify​  تنظیم شود.

·     بخش های هر مقاله به ترتیب زیر است:

1-   عنوان مقاله:​ کوتاه و معرف محتوی مقاله باشد و از 15 کلمه تجاوز نکند.​ ضخیم(18Bzar)

2-  اسم یا اسامی و عناوین علمی نویسندگان مقاله:​ عهده دار مکاتبات با علامت مشخص گردد. (​قلم بی نازنین 12 ضخیم )

3-آدرس نویسندگان: ​بی ازنین 11 نازک و در​زیر آن پیام نگار(آدرس الکترونیکی) عهده دار مکاتبات   

ترتیب نوشتن آدرس فارسی و انگلیسی به ترتیب: ​مرتبه علمی و رشته ​دانش اموختگی ​برای اعضای هیئت علمی و مقطع به همراه رشته دانش آموختگی یا دانشجویی  برای دانشجویان و شاغلین صنعت، نام محل اشتغال یا تحصیل

توجه: ​آدرس کامل​ عهده​ دار​مکاتبات در پاورقی صفحه اول و به ترتیب شامل: نام شهر، نام محل اشتغال، نام دانشکده یا بخش تخصصی، نام گروه یا آزمایشگاه

4- چکیده: متن چکیده در حداکثر 150 کلمه، به صورت تک ستونی و حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد. (بی نازنین 12 ضخیم).

5-  کلمات کلیدی:​ حداکثر 10 کلمه (بی نازنین 14ضخیم )

توجه:     قسمتهای 1 تا 5 به انگلیسی در انتهای مقاله حتما آورده شود.

6- متن اصلی:​ با مقدمه آغاز و با نتیجه گیری پایان می یابد. بسته به نوع مقاله دارای بخش های نظری، شرح دستگاه، روش آزمایش، روش حل، یا محاسبه و نتایج است که به صورت تک ستونی با قلم بی نازنین 14 نازک و 12​Times New Roman نازک و فواصل بین خطوط به صورت​ single نگارش می شود. تیترهای متن مقاله با قلم نازنین 18ضخیم می باشد. جدول ها و شکل ها به ترتیب،  شماره گذاری و عناوین جدول  ها در بالای هر جدول و عناوین شکل ها در زیر هر شکل آورده شود جدول ها و شکلها​ترجیحا" رنگی   ارائه شوند. کلمات انگلیسی داخل متن شامل نام مواد، اسامی دانشمندان، عناوین محورهای افقی و عمودی در نمودارها و ... به جز حروف اختصاری انگلیسی و واحدها با معادل فارسی جایگزین و در صورت لزوم در پاورقی معادل انگلیسی ذکر شود.

توجه: ​تمام ​عنوان ها ​از مقدمه تا تشکر و قدردانی، شماره گذاری شوند.­

7-  نتیجه گیری کلی

8-تشکر وقدردانی:​ در صورت نیاز

9-مراجع:​ منابع مورد استفاده در متن به ترتیب شماره در داخل کروشه [  ]​ مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره ای که در متن مشخص شده است و به ترتیب نام نویسنده یا نویسندگان،

نام اثر(داخل علامت گیومه" ")، نام مجله و یا عنوان کتاب، شماره مجله یا نوبت نشر، شماره صفحات و تاریخ نشر با مراعات استانداردهای رایج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.     

                                                                           

                                                                                                                       با تشکر

                                                                                                          نشریه مهندسی شیمی ایران