کلیدواژه‌ها = تولید هیدروژن
تعداد مقالات: 3
1. ملاحظاتی دربارة تولید هیدروژن به روش تبدیل متانول با بخار آب

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 53-65

آزاده پارسائی؛ علی الیاسی؛ مریم رنجبر


2. بررسی اقتصادی تولید هیدروژن از زیست توده بروش تفکافت

دوره 13، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1393

معصومه قلبی آهنگری


3. تولید هیدروژن و نانورشته‌های کربنی از طریق تجزیة کاتالیزی متان

دوره 11، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1391

سمک مکوندی؛ سید مهدی علوی املشی