نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب آشامیدنی بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانه‌های تقطیر خورشیدی با قابلیت کاربرد به‌عنوان دستگاه تصفیۀ آب خانگی [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 7-21]
 • آبکافت آنزیمی بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • آتش‌سوزی شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 22-30]
 • آسفالتین مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 21-35]
 • آسیب سازند مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 21-35]

ا

 • اتوکلاو سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • اچ تی آر آی ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]
 • ارزیابی فرایند شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 22-30]
 • ارزیابی مبدل‌های حراراتی ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • اریو کروم بلک‌تی تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • ازدیادبرداشت مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 64-83]
 • استاندارد ملی 7129 ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]
 • اسمز معکوس بهینه‌سازی سامانۀ پیش‌تصفیۀ واحد اسمز معکوس به‌منظور پیش‌گیری از تأثیر کشند قرمز در سواحل خلیج فارس [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 64-75]
 • اسید بنزوئیک ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 50-65]
 • اسید لویولینیک امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 7-21]
 • اصلاح سطح مروری بر روش‌های عمل‌آوری و اصلاح تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در چندسازه‌‌های زمینه پلی‌پروپیلن [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 36-63]
 • اعداد فازی ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 50-65]
 • اکسید روی بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز در تخریب رنگزای آبی مستقیم 71 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 43-52]
 • اکسیدگرافن بررسی امکان افزایش درجه اکسایش پیش ماده های پایه فلزی و پایه کربنی با استفاده از فناوری پلاسما [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 84-98]
 • اکلیپس روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 76-81]
 • الکتروریسی مروری بر داربست‌های نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و روش‌های تهیه [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 6-16]
 • الگوریتم لونبرگ- مارکوارت بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 23-35]
 • الگوسازی هم‌دما الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]
 • الیاف توخالی نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 66-77]
 • امکان‌سنجی فنی- اقتصادی امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 7-21]
 • انتقال جرم بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • انتقال گاز طبیعی بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 50-63]
 • ایزوترم حذف نیکل به‌وسیلۀ باکتری ویرجی‌باسیلوس جداشده از چشمۀ باداب سورت و بهینه‌سازی مؤلفه‌‌های جذب [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 6-21]
 • ایزومریزاسیون بررسی استفاده از پمپ حرارتی در واحد ایزومریزاسیون برای کاهش مصرف انرژی با فناوری پینچ [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 53-63]

ب

 • بازدارنده ها مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 21-35]
 • بازده جمع‌آوری تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد با روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 62-72]
 • بازده حرارتی ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]
 • بافل بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • باکتری ویرجی‌‌باسیلوس حذف نیکل به‌وسیلۀ باکتری ویرجی‌باسیلوس جداشده از چشمۀ باداب سورت و بهینه‌سازی مؤلفه‌‌های جذب [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 6-21]
 • بیودیزل بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 37-48]

پ

 • پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • پردازش تصویر تخمین اندازۀ حفره‌ها و نفوذپذیری در محیط متخلخل با استفاده از پردازش تصویر [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 36-49]
 • پلاسما بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی پلاسمای فیلم ریزان– زئولیت همنهشتی با نسبت Na2O/SiO2 متفاوت [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 41-52]
 • پلاکت- برمن بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • پمپ حرارتی بررسی استفاده از پمپ حرارتی در واحد ایزومریزاسیون برای کاهش مصرف انرژی با فناوری پینچ [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 53-63]
 • پیش‌تصفیه بهینه‌سازی سامانۀ پیش‌تصفیۀ واحد اسمز معکوس به‌منظور پیش‌گیری از تأثیر کشند قرمز در سواحل خلیج فارس [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 64-75]

ت

 • تتراسایکلین بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی پلاسمای فیلم ریزان– زئولیت همنهشتی با نسبت Na2O/SiO2 متفاوت [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 41-52]
 • تخریب فتوکاتالیستی بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز در تخریب رنگزای آبی مستقیم 71 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 43-52]
 • تخلیه بار سد دی الکتریک بررسی امکان افزایش درجه اکسایش پیش ماده های پایه فلزی و پایه کربنی با استفاده از فناوری پلاسما [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 84-98]
 • تصفیۀ آب خانگی بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانه‌های تقطیر خورشیدی با قابلیت کاربرد به‌عنوان دستگاه تصفیۀ آب خانگی [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 7-21]
 • تعادل محلی مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 64-83]
 • تعمیرات بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات یا تشکیل یخ محل برای انجام تعمیرات [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • تغییر فاز تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد با روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 62-72]
 • تغییر کاربری ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • تقطیر خورشیدی بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانه‌های تقطیر خورشیدی با قابلیت کاربرد به‌عنوان دستگاه تصفیۀ آب خانگی [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 7-21]
 • تقویت‌کننده مروری بر روش‌های عمل‌آوری و اصلاح تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در چندسازه‌‌های زمینه پلی‌پروپیلن [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 36-63]
 • تکنیک HAZOP ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 50-65]
 • تماس‌دهندۀ غشایی نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 66-77]
 • توربین گازی تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل واحد پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 7-20]
 • توزیع اندازه حفره ها تخمین اندازۀ حفره‌ها و نفوذپذیری در محیط متخلخل با استفاده از پردازش تصویر [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 36-49]
 • تولید سبز تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • تولید هیدروژن زیستی با تخمیر در تاریکی بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]

ث

 • ثابت زمانی ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]

ج

 • جداسازی نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 66-77]
 • جذب زیستی حذف نیکل به‌وسیلۀ باکتری ویرجی‌باسیلوس جداشده از چشمۀ باداب سورت و بهینه‌سازی مؤلفه‌‌های جذب [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 6-21]
 • جذب گاز الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]

چ

 • چارچوب فلز آلی همنهشت و مشخصه‌یابی نانوساختار چارچوب فلز آلی UiO-66 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 53-61]
 • چارچوب‌های فلزی- آلی الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]
 • چرخه بخار تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل واحد پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 7-20]
 • چرخه ترکیبی تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل واحد پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 7-20]
 • چندسازه‌ مروری بر روش‌های عمل‌آوری و اصلاح تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در چندسازه‌‌های زمینه پلی‌پروپیلن [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 36-63]

ح

 • حرارت‌دهی مایکروویو شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • حفره‌های یکنواخت همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]

خ

 • خاصیت آنتی‌اکسیدانی سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • خاصیت آنتی اکسیدانی مطالعه و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره الکلی بره‌موم [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 31-40]
 • خاصیت ضدمیکروبی سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • خاصیت ضدمیکروبی مطالعه و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره الکلی بره‌موم [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 31-40]
 • خشک‌کردن جعفری بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 23-35]
 • خشک‌کن سینی‌دار بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 23-35]
 • خط لوله شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 22-30]
 • خطوط لوله بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 50-63]
 • خودتجمعی مروری بر داربست‌های نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و روش‌های تهیه [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 6-16]

د

 • داربست نانوالیاف مروری بر داربست‌های نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و روش‌های تهیه [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 6-16]
 • دارورسانی همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • دی‌اکسیدکربن الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 94-109]

ر

 • رسوب‌گرفتگی ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • رنگزای آبی مستقیم 71 بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز در تخریب رنگزای آبی مستقیم 71 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 43-52]
 • روش برق‌کافت بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 37-48]
 • روش نوین روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 76-81]
 • روش‌های آماری بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • ریخت‌شناسی هشت‌ضلعی همنهشت و مشخصه‌یابی نانوساختار چارچوب فلز آلی UiO-66 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 53-61]
 • ریزجلبک بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • ریسک ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 50-65]

ز

 • زئولیت بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی پلاسمای فیلم ریزان– زئولیت همنهشتی با نسبت Na2O/SiO2 متفاوت [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 41-52]
 • زیتون تلخ تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • زیست‌توده امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 7-21]

س

 • سبوس برنج همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • سبوس گندم همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • سرطان سینه همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • سرویس نفتا ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • سرویس‌های جانبی بررسی استفاده از پمپ حرارتی در واحد ایزومریزاسیون برای کاهش مصرف انرژی با فناوری پینچ [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 53-63]
 • سنتز سبز شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • سنتز سبز سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • سولفید هیدروژن الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]
 • سیال فوق بحرانی بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 50-63]

ش

 • شار حرارتی تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد با روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 62-72]
 • شبکۀ عصبی بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • شبکۀ عصبی پس‌انتشار بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 23-35]
 • شبکۀ عصبی مصنوعی مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 94-109]
 • شبیه‌سازی روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 76-81]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 22-30]
 • شرایط عملیاتی شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • شرایط هیدرودینامیکی سیال بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • شکاف‌دار ناهمگن روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 76-81]
 • شیرین‌سازی مقایسۀ فرایندهای شیرین‌سازی گازهای ترش و امکان‌سنجی اقتصادی شیرین‌سازی گازهای ترش ارسالی به فلر به روش تبدیل کاتالیستی H2S به متیل مرکاپتان [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 17-30]

ض

 • ضریب اصطکاک مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 94-109]
 • ضریب تصحیح زاویۀ تابش ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]
 • ضریب نفوذپذیری تخمین اندازۀ حفره‌ها و نفوذپذیری در محیط متخلخل با استفاده از پردازش تصویر [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 36-49]

ط

 • طراحی آزمایش بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 37-48]
 • طراحی آزمایش بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • طراحی آزمایش‌ها تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • طراحی سطح رویه بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]

ع

 • عصاره آلوورا شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • عصاره الکلی بره‌موم مطالعه و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره الکلی بره‌موم [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 31-40]
 • عصاره میخک سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]

ف

 • فاز متراکم بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 50-63]
 • فرکتوز امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 7-21]
 • فسفومولیبدیک اسید بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 37-48]
 • فشار تشکیل رسوب مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 21-35]
 • فناوری پینچ بررسی استفاده از پمپ حرارتی در واحد ایزومریزاسیون برای کاهش مصرف انرژی با فناوری پینچ [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 53-63]
 • فیلم ریزان بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی پلاسمای فیلم ریزان– زئولیت همنهشتی با نسبت Na2O/SiO2 متفاوت [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 41-52]

ق

 • قطع‌کنندۀ یخی جریان بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات یا تشکیل یخ محل برای انجام تعمیرات [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]

ک

 • کارنو بررسی استفاده از پمپ حرارتی در واحد ایزومریزاسیون برای کاهش مصرف انرژی با فناوری پینچ [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 53-63]
 • کربن‏دی‏اکسید نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 66-77]
 • کروماتوگرافی (سوا نگاری) مطالعه و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره الکلی بره‌موم [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 31-40]
 • کششی مروری بر داربست‌های نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و روش‌های تهیه [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 6-16]
 • کشند قرمز بهینه‌سازی سامانۀ پیش‌تصفیۀ واحد اسمز معکوس به‌منظور پیش‌گیری از تأثیر کشند قرمز در سواحل خلیج فارس [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 64-75]
 • کل جامدات محلول بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانه‌های تقطیر خورشیدی با قابلیت کاربرد به‌عنوان دستگاه تصفیۀ آب خانگی [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 7-21]
 • کلکتور خورشیدی ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]

گ

 • گاز ترش مقایسۀ فرایندهای شیرین‌سازی گازهای ترش و امکان‌سنجی اقتصادی شیرین‌سازی گازهای ترش ارسالی به فلر به روش تبدیل کاتالیستی H2S به متیل مرکاپتان [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 17-30]
 • گاز طبیعی بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات یا تشکیل یخ محل برای انجام تعمیرات [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • گروه‌‌های سطحی حذف نیکل به‌وسیلۀ باکتری ویرجی‌باسیلوس جداشده از چشمۀ باداب سورت و بهینه‌سازی مؤلفه‌‌های جذب [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 6-21]
 • گلوکز امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 7-21]

م

 • مایکرویو سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • متیل مرکاپتان مقایسۀ فرایندهای شیرین‌سازی گازهای ترش و امکان‌سنجی اقتصادی شیرین‌سازی گازهای ترش ارسالی به فلر به روش تبدیل کاتالیستی H2S به متیل مرکاپتان [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 17-30]
 • مخازن نفتی روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 76-81]
 • مدلسازی تزریق فوم مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 64-83]
 • مدل شبکه حفره ای تخمین اندازۀ حفره‌ها و نفوذپذیری در محیط متخلخل با استفاده از پردازش تصویر [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 36-49]
 • مشعل تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل واحد پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 7-20]
 • مش فیبری مروری بر داربست‌های نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و روش‌های تهیه [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 6-16]
 • موازنه جمعیت مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 64-83]

ن

 • نانو آلومینا بررسی امکان افزایش درجه اکسایش پیش ماده های پایه فلزی و پایه کربنی با استفاده از فناوری پلاسما [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 84-98]
 • نانوذرات Mn-ZnO بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز در تخریب رنگزای آبی مستقیم 71 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 43-52]
 • نانوذرات اکسید روی سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • نانوذرات بلوری همنهشت و مشخصه‌یابی نانوساختار چارچوب فلز آلی UiO-66 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 53-61]
 • نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • نانوذرات نقره شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • نانوذرۀ دی‌اکسید قلع تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • نانولوله کربنی بررسی امکان افزایش درجه اکسایش پیش ماده های پایه فلزی و پایه کربنی با استفاده از فناوری پلاسما [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 84-98]
 • نانو مگنتیت بررسی امکان افزایش درجه اکسایش پیش ماده های پایه فلزی و پایه کربنی با استفاده از فناوری پلاسما [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 84-98]
 • نرم‌افزار PHAST شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 22-30]
 • نوارپیچیده مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 94-109]
 • نیکل حذف نیکل به‌وسیلۀ باکتری ویرجی‌باسیلوس جداشده از چشمۀ باداب سورت و بهینه‌سازی مؤلفه‌‌های جذب [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 6-21]

و

 • واحد پلی اتیلن سبک خطی تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل واحد پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 7-20]

ه

 • همزن بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • همزن استاتیک مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 94-109]
 • هیبرید بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی پلاسمای فیلم ریزان– زئولیت همنهشتی با نسبت Na2O/SiO2 متفاوت [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 41-52]
 • هیدرات بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات یا تشکیل یخ محل برای انجام تعمیرات [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • هیدرودینامیک ذرات هموار تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد با روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 62-72]