دوره و شماره: دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392 
مدلسازی ریاضی پدیده‌های نفوذ مولکولی و پراکندگی فیزیکی در فرایند تزریق امتزاجی گاز

عباس شهرآبادی؛ میثم کمالی‌پور؛ سعید عباسی؛ سید صالح هندی؛ محمد جامی‌الاحمدی


روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs)

علی حفیظی؛ مهدی نیک‌نام شاهرک؛ علی احمدپور؛ مرتضی مغربی؛ اکبر شاهسوند


ارتقاء عملکرد ‌حسگر زیستی گلوکوز با استفاده از نانوذرات کلوئیدی طلا

ناهید حسین‌فخرآبادی؛ افشین فرح‌بخش؛ علی‌اصغر روحانی؛ سعید سهرابی