دوره و شماره: دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392 
1. مدلسازی ریاضی پدیده‌های نفوذ مولکولی و پراکندگی فیزیکی در فرایند تزریق امتزاجی گاز

عباس شهرآبادی؛ میثم کمالی‌پور؛ سعید عباسی؛ سید صالح هندی؛ محمد جامی‌الاحمدی


3. روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs)

علی حفیظی؛ مهدی نیک‌نام شاهرک؛ علی احمدپور؛ مرتضی مغربی؛ اکبر شاهسوند


5. ارتقاء عملکرد ‌حسگر زیستی گلوکوز با استفاده از نانوذرات کلوئیدی طلا

ناهید حسین‌فخرآبادی؛ افشین فرح‌بخش؛ علی‌اصغر روحانی؛ سعید سهرابی