دوره و شماره: دوره 12، شماره 67، خرداد و تیر 1392 
2. بررسی عوامل مؤثر در شیرین‌سازی گاز مایع

علی صمدی افشار؛ سیدرضا هاشمی؛ محسن میری؛ پرویز ستایشی حق


5. استفاده از واکنش بسپارش تراکمی فوم پلی یورتان برای طراحی سامانه ترمز یک خودروی شیمیایی

امیر جنگی زهی؛ سعید پورمهدیان؛ پیام سمساریلر؛ محمدعلی اطمینانی اصفهانی؛ عبدالکمال دوردی نژاد کر؛ غلامرضا پیرچراغی