دوره و شماره: دوره 11، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1391 
1. بررسی تأثیر غلظت بسپار بر بازیافت نفت در مدل شن فشرده

وحید جهانگیر؛ اقبال صحرایی؛ علیرضا طباطبایی‌نژاد


4. بررسی امکان بازیافت تایرهای فرسوده به روش زیستی

فریده قوی پنجه؛ ژیلا ضیائی‌راد؛ فرهاد قوی پنجه


8. سنتز زیست‌دیزل از روغن سویا با استفاده از فنّ فراصوت

لطف‌اله سوادکوهی؛ انور شلماشی؛ شیوا مسعودی؛ فاطمه امانی