دوره و شماره: دوره 9، شماره 50، مهر و آبان 1389 
چگونگی تغییر و تبدیل زیستی آلکان های خطی تحت تاثیر کنسرسیوم های بومی

فریده قوی پنجه؛ محمد پازوکی؛ ژیلا ضیائی راد؛ آذرمیدخت حسین نیا


ساکرومایسیس سرویسیا مولد توان الکتریکی در پیل سوختی زیست‌شناختی

مصطفی رحیم‌نژاد؛ قاسم نجف‌پور؛ سیدعلی اصغر قریشی؛ نادر مختاریان


فلزات سنگین: اثرات زیست محیطی و روش‌های زیستی حذف آنها

سپیده قربانی؛ فاطمه تابنده؛ باقر یخچالی؛ محمدرضا مهرنیا