دوره و شماره: دوره 8، شماره 40، خرداد و تیر 1388 
1. بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات

علی اصغر حمیدی؛ آزاده امراللهی؛ علیمراد رشیدی؛ عبدالرضا مقدسی؛ سیدمسعود حسینی


3. اسفنج های پلی استایرن قابل انبساط با آب (WEPS)

صدیقه میرحسینی خسروشاهی؛ فرهنگ عباسی؛ ناصر هراثی


7. تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار

مریم چوپانی؛ سارا غیبی؛ مهسا تقوی؛ جعفرصادق مقدس