دوره و شماره: دوره 18، شماره 106، آذر و دی 1398 

مقاله مروری

مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه

صفحه 6-17

محمدحسین سریخانی؛ فروغ عاملی


مروری بر فرایند تولید پوسال‌: چالش‌ها و چشم‌اندازها

صفحه 18-33

مهسا قاسمی زاده؛ فرح سادات هالک؛ مازیار دهقان


مقاله پژوهشی

بررسی و ارزیابی عملکرد ازن‌زنی به‌همراه کربن فعال در حذف سفکسیم از محیط‌های آبی

صفحه 34-46

سونیا صدری اسکویی؛ داود کاه فروشان؛ نعیمه جدیری؛ میلاد محمدی


بررسی آزمایشگاهی و بهینه‌سازی عملکرد رسوب‌دهندۀ الکترواستاتیک

صفحه 55-69

مرجان رکنی؛ محمد حجت؛ محمدرضا طلایی؛ سید فواد آقامیری