دوره و شماره: دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398 

مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی جذب گاز دی‌اکسیدکربن به‌وسیلۀ محلول آبی منواتانول ‌آمین در یک واکنشگاه لایه‌ریزان

صفحه 6-21

ناصر مالکی؛ سروش زرین آبادی؛ علیرضا عظیمی؛ امیرحسین شهبازی کوتنائی


مقاله مروری

مروری بر گرفتگی زیستی در غشاهای اسمز معکوس جهت نمک‌زدایی آب دریا

صفحه 79-100

حامد بنی عامریان؛ سهیلا شکرالله زاده؛ سیده ملیحه صفوی