سرمقاله

دوره 13، شماره 77، بهمن و اسفند 1393، صفحه 3-4


اثر منفی نمره بر آموزش در دانشگاه

دوره 13، شماره 76، آذر و دی 1393، صفحه 3-3

پریسا خدیوپارسی


پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران؛ دیروز، امروز، فردا

دوره 18، شماره 103، خرداد و تیر 1398، صفحه 5-5

فرشاد یزدانی


نقش دانشگاه‌ها در توسعه کشور

دوره 14، شماره 82، آذر و دی 1394، صفحه 5-5

محمد ایازی


انظباط استاد و دانشجو در کلاس

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 5-5

جلال شایگان


کاهش کمی و کیفی پروژه های تجربی و علمی کارشناسی ارشد و دکترا

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 5-5

جلال شایگان


بازار مکاره مقالات علمی در ایران

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 5-5


چرا صنعت نفت رکورد دار حوادث شد؟!

دوره 15، شماره 87، مهر و آبان 1395، صفحه 5-5

محمدرضا جعفری نصر


لزوم رعایت استانداردهای دفاع از پایان نامه‌ها

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 5-5

غلامحسین صدیفیان


نکته‌ای ناگفته در بارة سرقت علمی

دوره 17، شماره 96، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 5-5

جلال شایگان


ضرورت بازنگری درس‌های دوره‌های مهندسی شیمی

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 5-5

جعفرصادق مقدس


پذیرش مقالات "علمی - پژوهشی" توسط نشریه مهندسی شیمی ایران

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 5-5

جعفرصادق مقدس


گرفتگی غشاء در زیست‌راکتور غشایی: سازوکار، انواع، عوامل مؤثر و روش‌های کاهش

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 6-24

الهام عبداله‌زاده شرقی؛ لیلا داورپناه


معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 6-14

سامال بابان زاده؛ شهرام مهدی پور عطایی


مرورى بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى

دوره 16، شماره 94، آذر و دی 1396، صفحه 6-25

فاطمه بسحاق؛ خسرو رستمی


جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب حاصل از تفاله بلوط

دوره 16، شماره 95، بهمن و اسفند 1396، صفحه 6-14

فرهاد سلیمی؛ جواد سلیمی؛ محمدجواد مارالی


روش‌های ترمودینامیکی و ریاضی در بهینه‌سازی انرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تهران

دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397، صفحه 6-19

محمدرضا جعفری نصر؛ سیده سکینه چاوشی گیلانی نژاد


مروری بر نانوکامپوزیت‌های بسپار- خاک‌رس و مدل‌های رخنه‌پذیری در آن‌ها

دوره 17، شماره 101، بهمن و اسفند 1397، صفحه 6-21

بهنام رضازاده؛ محمد سیروس آذر


سرمقاله: اهمیت توجه به مقطع کارشناسی در آموزش مهندسی

دوره 20، شماره 119، بهمن و اسفند 1400، صفحه 6-6

رحمت ستوده قره باغ؛ جعفرصادق مقدس