بررسی پارامترهای عملیاتی بر روی عملکرد سیستم الکتروراکتور زیستی غشایی برای تصفیۀ پساب سنتزی

دوره 21، شماره 120، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 21-38

10.22034/ijche.2021.277386.1099

لیلا کریمی خورده؛ حسین حضرتی؛ هانیه شکرکار


مروری بر روش‌های شناسایی نشتی گاز در تأسیسات و خطوط لوله گاز

دوره 17، شماره 96، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 22-38

مهدی احمدی؛ سروش برادران


تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی در مبدل‌های حرارتی با لوله‌های تابدار (پیچشی)

دوره 17، شماره 100، آذر و دی 1397، صفحه 23-31

محمدرضا جعفری نصر؛ مهتاب شفیقی


بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی

دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397، صفحه 30-42

مینا نیلی اردکانی؛ گاگیک بدلیانس قلی کندی


اثر SDS بر زمان شبه اتمام، 95٪t، تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید

دوره 17، شماره 98، مرداد و شهریور 1397، صفحه 32-37

ابوالفضل محمدی


عملکرد تالاب مصنوعی در حذف کادمیم و سرب از فاضلاب نفتی با گیاه وتیور

دوره 17، شماره 101، بهمن و اسفند 1397، صفحه 34-40

مینا رئیسی؛ آزاده همتی؛ علی افروس؛ سیدابوالحسن علوی


تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 36-45

سلیمه رئیسی؛ حمیده روحانی نژاد؛ احمد مولایی راد


بررسی تولید پنیسیلین و خالص‌سازی محصول

دوره 7، شماره 34، خرداد و تیر 1387

ایران عالم زاده؛ مهزاد میرزایی؛ اختر کاظمی


روش‌های ساخت، تعیین مشخصات و عملکرد غشاهای هادی

دوره 7، شماره 37، آذر و دی 1387

سیدسیاوش مدائنی؛ سولماز مولائی پور


استخراج نشاسته سیب‌زمینی و کاربرد آن در گل‌های حفاری پایه آبی

دوره 8، شماره 39، فروردین و اردیبهشت 1388

مسعود نصیری؛ نظام‌الدین اشرفی‌زاده


اسفنج های پلی استایرن قابل انبساط با آب (WEPS)

دوره 8، شماره 40، خرداد و تیر 1388

صدیقه میرحسینی خسروشاهی؛ فرهنگ عباسی؛ ناصر هراثی


بررسی رفتار دینامیکی سیستم‌های کنترلی دارای پیش‌بینی‌کننده تأخیر زمانی اسمیت

دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388

منصور شیروانی؛ مرتضی یونسی؛ منصوره اسماعیلی