اصول مدل‌های ناحیه‌ای آتش‌سوزی در فضای بسته

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

لیلا تقی اکبری؛ سعید بختیاری؛ مسعود جمالی آشتیانی


تحلیل داده‌های تولید در مخازن هیدروکربوری: مطالعه مروری

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

فروزان صادقی؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ محمدحسین حیدری سورشجانی


راکتورهای غشایی کاتالیستی

دوره 13، شماره 77، بهمن و اسفند 1393

الهام عامری


کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

شیلا ساعد لشگری؛ مهدی ارجمند؛ وحید مقدم نانسا؛ لویا خسروانی؛ مهرداد میرزاجان‌زاده


بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی

دوره 14، شماره 79، خرداد و تیر 1394

عباس علیجان‌زاده روشن؛ فرید طالب‌نیا روشن؛ حسین شکی


بررسی انواع زیست‌رآکتورهای هوای بالا رونده و پارامترهای هیدرودینامیکی مؤثر بر آنها

دوره 9، شماره 51، مهر و آبان 1389

مصطفی کشاورز مروجی؛ محمد مروتی پسند؛ عماد قادری؛ منوچهر وثوقی


جذب مغزها

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 5-5

محمدرضا احسانی


مقایسۀ رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخۀ مبرد آمیختۀ فرایند مایع‏سازی گاز طبیعی

دوره 21، شماره 123، مهر و آبان 1401، صفحه 7-21

10.22034/ijche.2021.290195.1121

احسان صیادمصلح؛ لاله شیرازی؛ منصوره سلیمانی؛ مهران سرمد


بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک 46 با استفاده از روش سطح پاسخ- الف

دوره 21، شماره 122، مرداد و شهریور 1401، صفحه 7-23

10.22034/ijche.2021.288245.1117

زهرا رشیدی؛ حدیثه معصومی؛ حسین قنادزاده گیلانی


سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات بازدارندۀ خوردگی در صنایع نفت و گاز

دوره 21، شماره 124، آذر و دی 1401، صفحه 7-29

10.22034/ijche.2021.309739.1144

حسن طالبی؛ سینا مقصودی؛ سجاد حبیب زاده


گرافن و کاربردهای فوتوکاتالیستی

دوره 15، شماره 87، مهر و آبان 1395، صفحه 14-27

سید علی حسینی؛ سیروس نوری؛ شبنم بابایی


شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 16-26

فرانک اخلاقیان؛ سمیه اسمعیل زاده انزابی


مروری بر روش‌های کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسول‌های با دیواره پلی‌متیل‌متاکریلات

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 16-27

فاطمه آهنگران؛ مهران حیاتی؛ امیرحسین نوارچیان؛ کریم اسماعیل پور


نقد و بررسی پدیده قطبش‌غلظت و آثار آن در مدل‌سازی عملکرد غشاهای بسپاری جداسازی گاز

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 16-26

سید سعید حسینی؛ جواد امینیان دهکردی؛ سارا نجاری


بررسی آثار ازون‌زنی در کاهش میزان ترکیبات آلی آب: مطالعه موردی تصفیه خانه آب

دوره 16، شماره 91، خرداد و تیر 1396، صفحه 16-26

بیژن مدی؛ علیرضا بهرامیان؛ سعید دهستانی اطهر


تأثیر مورفولوژی گرافن بر غنی‌سازی هیدرات گاز طبیعی

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 17-26

احمد قضاتلو


بررسی اثر قطر ناحیة فتیله در عملکرد حرارتی لوله گرمایی

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 17-27

زهرا فاضلی؛ محمدرضا جعفری نصر


مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

دوره 15، شماره 89، بهمن و اسفند 1395، صفحه 18-34

محسن باهوش؛ سهیلا شکراله زاده؛ اسلام کاشی


مروری بر کاربرد فناوری غشایی در سامانه‌های نوین دارورسانی

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 18-31

کامران قاسم زاده؛ محمد ولی بک نژاد؛ عباس آقائی نژاد میبدی


مروری بر مطالعات اخیر پیرامون روش‌های کنترل آبدهی در چاه‌های نفتی

دوره 22، شماره 127، خرداد و تیر 1402، صفحه 18-38

10.22034/ijche.2022.326459.1174

صابر مقدم؛ فروغ عاملی؛ محمدرضا مقبلی