دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مروری بر فرآیندهای شکست کاتالیستی الفین‌های 4 تا 8 کربنه جهت تولید پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22034/ijche.2022.330743.1184

امین احمدپور؛ علیرضا علمشاهی


بررسی تأثیر سطح مقطع بر عملکرد مبدل‌های حرارتی با لوله‌های مارپیچ مخروطی توسط دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/ijche.2022.345868.1211

صابر سلطانیان؛ رضا بیگزاده


مقاله مروری

مطالعه مکانیسمهای تخریب حرارتی و پایداری در پلی( وینیل کلراید )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22034/ijche.2022.329642.1183

زهرا دانش فر


مقاله پژوهشی

تولید و تأثیر اسیدفسفریک (H3PO4) بر ویژگی‌های کربن فعال حاصل از چوب درخت انجیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1401

10.22034/ijche.2022.340827.1203

مصطفی خاضع؛ مهدی فاضلی؛ مهراورنگ قائدی؛ اطهرالسادات جوانمرد؛ حکیمه شریفی فرد


مقاله مروری

مروری بر انواع روش‌های مدل‌سازی جریان چندفازی در محیط متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/ijche.2023.363011.1239

صابر مقدم؛ فروغ عاملی؛ محمدرضا مقبلی


مقاله پژوهشی

مدلسازی انتشار ویروس کرونا با استفاده از روش زنجیره مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22034/ijche.2023.375344.1260

محبوبه رحیم دل؛ محمدمهدی کامیابی؛ حدیث اقبالی؛ محمدجواد رحیم دل


تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم فتوولتاییک گرمایی (PV/T) با جریان آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22034/ijche.2023.355891.1229

محمد مزیدی؛ مهران رسائی؛ نرگس داودی


پیش‌تصفیه فاضلاب روغن زیتون با روش انعقاد‌و‌لخته‌سازی و تولید زانتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22034/ijche.2023.383099.1281

ریحانه حسنی؛ احمد حسین نژاد؛ حمیدرضا کریمی نیا همدانی


مقاله مروری

مروری بر سازوکار سینتیکی و تاثیر پارامترهای محیطی بر تولید ‌زیستی هیدروژن توسط انتروباکتر‌ و کلاستریدیوم‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

10.22034/ijche.2023.377933.1265

خسرو رستمى؛ زهرا اصفهانی بلندبالایی؛ جمیله نوروزی؛ بهرام تفقدی نیا


مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر نوع حلال بر استخراج کلروفیل وکاروتنوئید از ریزجلبک خشک و مرطوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/ijche.2023.369180.1251

هانیه شکرکار؛ لیلا ندایی


مطالعه آزمایشگاهی بهینه‌سازی شرایط عملیاتی برای کاهش پلاریزاسیون غلظتی بر روی سطح غشا اسمز معکوس(RO)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.382714.1279

داریوش عمادزاده؛ احمدرضا زاهدی پور؛ ابوذر زاهدی پور


بررسی آزمایشگاهی تاثیر نمک‌های متفاوت بر بهبود عملکرد سورفکتانت کاتیونی از منظر نیروی کشش بین سطحی آب و نفت به صورت دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.340508.1258

محمدعلی مختاریان؛ نادر مختاریان


کاربرد نانوجاذب کربن متخلخل مغناطیسی مشتق شده از پیرولیز r-MIL-88 مغناطیسی در استخراج و اندازه گیری هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک در نمونه های محیط زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.378709.1270

نیلوفر حیدری؛ ابراهیم قربانی کلهر؛ علی اکبر اصغری نژاد؛ مرتضی بهرام؛ محمد تقی وردینی


مطالعه سینیتیک، ایزوترم و ترمودینامیک جذب زیستی اورانیوم توسط میکروجلبک Chlorella vulgaris

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.378125.1266

علی اصغر قربانپور خمسه؛ محمد حسن خانی


شبیه‌سازی مولکولی جذب سطحی مخلوط گازهای H2S، CO2 و CH4 روی زئولیت Si-CHA با استفاده از روش مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.374028.1256

الهام شعبانی؛ جواد رهبر شهروزی؛ صبا عباسی صداقت؛ حافظ مقصودی؛ سروش ضیائی


بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی بر کاهش COD در فاضلاب سنتزی حاوی مواد شوینده با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.368645.1250

عطا اله رستمی؛ برهان پورطالبی؛ سید مجید عبدلی؛ علی اکبری


اصلاح سطح نانوذرات TiO2 به کمک آهن و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.384283.1286

کاوه کلانتری


ارزیابی فنی-اقتصادی راهکارهای پیشنهادی اصلاح الگوی مصرف آب در نیروگاه طرشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.369608.1252

مجید قهرمان افشار؛ محسن اسماعیل پور؛ مرتضی فقیهی


بررسی کارایی غشا PVDF/Cellulose/nano MgO درحذف آموکسی سیلین از محلول های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/ijche.2023.385350.1287

پروین غربانی؛ سحر بیرنگ


شبیه سازی دینامیک مولکولی تبدیل هیدروژنی نرمال هپتان بر روی کاتالیست:Pt/MSU تاثیر مورفولوژی و توپولوژی کاتالیست بر کارایی آن از دیدگاه نفوذ و سینتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22034/ijche.2023.374270.1255

محمدجواد اسدی نسب؛ عبدالرضا مقدسی؛ عزت الله جودکی؛ طوبی حموله


بررسی رابطه ساختار- عملکرد کاتالیست NiO-La2O3/DMSN در فرآیند متان‌سازی CO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22034/ijche.2023.386026.1291

آذین شکراللهی؛ طوبی حموله؛ شهرام شریف نیا


سنتز کوپلیمر سه بلوکی دوگانه دوست PS-b-PEG-b-PS به روش بسپارش رادیکالی انتقال اتم (ATRP) و بررسی اثر بازدارندگی در تشکیل هیدرات گازی متان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22034/ijche.2023.378289.1268

علی محمدی؛ علی دشتی؛ مهسا ناجی پور؛ امین عبدالهی


ارتباط آرایش مارپیچ اکسترودر با خواص فیزیکی- مکانیکی و ساختاری تایرهای ضایعاتی واولکانیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.22034/ijche.2023.381205.1271

حمید یزدانی؛ حورا فخاری؛ وحید گرشاسبی


تأثیر محلول رودامین 6G به عنوان تبدیل کننده طیفی نور بر رشد ریزجلبک کلرلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22034/ijche.2023.383521.1283

حسین دلاوری امرئی؛ زهرا خوبکار؛ سیده شیوا شغیعی امرئی


شبیه سازی و بررسی مقایسه‌ای حذف دی اکسید کربن توسط حلال های پایه آمینی در راکتور غشایی الیاف توخالی پلی‌پروپیلنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22034/ijche.2023.331807.1188

مریم مخصوصی؛ محمدرضا جعفری نصر؛ حسین بنی سدی


سنتز، مشخصه‌یابی و بررسی عملکرد غشای زئولیتی Mordenite Framework Inverted (MFI) مزومتخلخل شده با کربن سیاه در عبوردهی آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22034/ijche.2023.378644.1269

سینا عبدالکریم پور؛ رضا خوشبوی؛ محمد جواد واعظی


مقاله مروری

مروری بر الگوریتم های شبیه سازی اسیدکاری به منظور انگیزش چاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1402

10.22034/ijche.2023.368571.1249

سارا موسی زاده؛ فروغ عاملی


مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر دمای تکلیس و زمان رشد کریستال بر خصوصیات کاتالیست‌هایCuO-ZnO-Al2O3 سنتز شده به روش هم‌رسوبی برای استفاده در واکنش سنتز متانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22034/ijche.2023.392335.1300

اکبر زمانیان؛ محمد اسماعیلی؛ فرزام فتوت؛ یحیی زمانی؛ مهدی رشیدزاده


رویکردی نسبتاً خطی برای طراحی شبکه مبدل‌های حرارتی با امکان استفاده از مبدل‌های یوتیلیتی داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22034/ijche.2023.395715.1308

زهرا پیرزاده؛ هادی سلطانی؛ محراب فلاحی سامبران؛ رضا حاجی‌محمدی؛ بهناز معمارماهر


تخمین عیب در محفظه احتراق و کمپرسور توربین های گازی صنعتی با رویکرد چند مدله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22034/ijche.2023.392185.1301

صادق اکبرپور؛ محمد جواد خسروجردی


تحلیل سلسله مراتبی منابع پایدار، روش‌های تولید و ذخیره سازی هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22034/ijche.2023.389512.1299

آرش صادقی؛ اسداله کریمی؛ حسن رجبی؛ سیامک علیپور


مطالعه و شبیه سازی بخش جداسازی فرایند تولید فعال کننده پلاسمینوژن بافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22034/ijche.2023.389481.1296

سام برزگر؛ مجید حیاتی آشتیانی


ارزیابی کارایی کامپوزیت پتوی آیروژل در برابر حریق مستقیم مواد پرانرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22034/ijche.2023.394916.1306

حسن برگزین؛ طاهر یوسفی امیری؛ علی مهرآفرین


مطالعه تاثیرمتغیرهای فرآیند جذب بر روی ظرفیت جذب و درصد حذف تولوئن از محلول های آبی توسط نانوذرات هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.22034/ijche.2023.376256.1261

سیما کوهکن زاده؛ ایمان مباشرپور؛ محمد جعفر مولایی؛ اسماعیل صلاحی؛ محمد پازوکی


شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) تشکیل آلاینده ناکس در شعله از قبل نامختلط و آشفته بیودیزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1402

10.22034/ijche.2023.399122.1312

ابوالفضل جمعه کیان؛ بهامین بازویار؛ احمد شریعتی؛ سیدحسن هاشم آبادی


شبیه سازی، ارزیابی و بهبود تراشه ریزسیالی جهت جداسازی اسپرم های متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/ijche.2023.393441.1303

لعیا دلیر؛ سعید امیدی؛ مریم سعادتمند؛ فرانک حیدری


بهینه سازی شرایط عملیاتی استخراج اسیدهای آمینه توسط کربن دی اکسید فوق بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22034/ijche.2023.404055.1328

امین آرمیون؛ سید علی وزیری یزدی؛ بیژن هنرور؛ رضا فضائلی؛ نادیا اسفندیاری


مدلسازی تاثیر مواد تغییر فاز دهنده بر دما و میزان تبخیر آب حوضچه های تبخیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22034/ijche.2023.399550.1313

حامد پیرودین؛ افشین رزمجوئی


ارائه راهکار عملیاتی کاهش مصرف آب چرخه خنک کن نیروگاه منتظر قائم از طریق اصلاح شیمیایی آب کلاریفایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22034/ijche.2023.405752.1331

مجید قهرمان افشار؛ محمدرضا عظیمی؛ نعمت حبیبی؛ محسن اسماعیل پور


بررسی رفتار رهایش کنترل شده داروی آموکسی سیلین از هیدروژل دکستران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22034/ijche.2023.401459.1320

حمیدرضا غفوری طالقانی؛ حامد سلیمی کناری؛ مائده چراغی


مدل‌سازی تأثیر گاز دی‌اکسید سولفور بر روی بازده راکتور کربناتور در جریان‌های جبرانی و گردشی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/ijche.2023.411181.1340

محمدرضا تیزفهم؛ مریم طهماسب پور؛ حمیدرضا رمضان ‌بهتاش


استفاده از بیوجاذب پوست شلغم در حذف کروم (VI) از آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22034/ijche.2023.406957.1333

اسما مرادی زاده؛ محمد مهدی ملک محمدی؛ فرانک اخلاقیان


مقاله مروری

کاربرد و اهمیت هیدروژل‌های حساس به pH در دارورسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22034/ijche.2023.404070.1329

لیلا ندایی؛ هانیه شکرکار


مقاله پژوهشی

مدل سازی عددی اثر امواج فراصوت بر امولسیون‌زدایی قطره های روغن در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22034/ijche.2023.402142.1324

پیام پرواسی؛ ایلناز پناهی؛ جعفر جوانمردی


مقاله مروری

ارزیابی جامع عملکرد مایعات یونی در تغییر خواص سنگ و سیال مخزن به منظور ازدیاد برداشت نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

10.22034/ijche.2023.412131.1343

هومن حریقی؛ مهسا باغبان صالحی؛ وحید تقی خانی؛ مجتبی میرزایی


مقاله پژوهشی

تهیه آئروژل سیلیکا با ظرفیت جذب آلاینده‌های آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22034/ijche.2023.402619.1326

زهرا دانش فر؛ داود یبلویی


مقاله مروری

مروری بر شکافت فتوکاتالیستی آب و انواع ساختارهای ناهمگون فتوکاتالیست‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22034/ijche.2023.415795.1351

نادیا نجفی؛ فرشاد یزدانی


مقاله پژوهشی

مقایسه عملکرد رزین‌های آنیونی مختلف در حذف نمک‌های پایدار حرارتی واحد آمین شرکت پالایش گاز ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22034/ijche.2024.411604.1342

مجید گراوند؛ سمیرا اصل شیرین


مطالعه سینتیک رهایش داروی آتورواستاتین از نانوذرات هیدروکسید دوگانه لایه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22034/ijche.2024.412406.1344

فاطمه شکرالهی؛ پروین شکرالهی؛ هاجر جمشیدی؛ فهیمه لطیف


کاهش گاز گلخانه‌ای دی‌اکسیدکربن با استفاده از جاذب کربن فعال سنتز شده از هسته سنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22034/ijche.2024.416570.1353

میر جمال الدین اطهاری؛ مریم طهماسب پور


شبیه سازی شرایط عملیاتی استخراج سبز ساپونین از چوبک تحت شرایط آب مادون بحرانی و بررسی خواص آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22034/ijche.2024.418495.1354

شاهین نصیری؛ هدا جعفری زاده؛ امید احمدی


ارزیابی تئوری جذب فولیک اسید بر روی نانو لوله آلومینیوم-نیترید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22034/ijche.2024.420616.1359

سحر بندری؛ حسین سخائی نیا؛ فرشید پژوم شریعتی


مقایسه اثربخشی جاذب‌های انتخابی برای بازیابی طلا از محلول‌های لیچ سیانید دارای مس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/ijche.2024.401248.1319

حسین نیکوفرد؛ محمد نوراللهی لیلان؛ اصغر عزیزی


تولید زیست جاذب برپایه پوست گردو و ضایعات پلی استایرن برای جذب ید از محلول آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22034/ijche.2024.430901.1378

علیرضا چکشیان خراسانی؛ سحر ضمیری اکبرزاده


مقاله مروری

ترکیبات نانوساختار متخلخل مورد استفاده در اندازه‎گیری ولتامتری داروهای قلبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

10.22034/ijche.2024.415745.1350

کیارش کاتب ده مرده؛ اسماء خوبی؛ محمد امین گازری