کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از مدل ISCST3 در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز

دوره 14، شماره 81، مهر و آبان 1394، صفحه 48-56

جواد احمدی؛ داود کاه‌فروشان؛ خالد ظروفچی بنیس؛ اسماعیل فاتحی‌فر


ارزیابی و تخمین ضرایب انتشار آلاینده‌های گازی در واحدهای تولید گاز و گاز مایع

دوره 10، شماره 58، آذر و دی 1390

داود کاه‌فروشان؛ اسماعیل فاتحی‌فر؛ علیرضا معصومی؛ محسن صفاریان؛ مسعود متین‌فر؛ نعمت‌اله جعفرزا