کلیدواژه‌ها = فروشویی زیستی
مروری بر فروشویی زیستی پسماندهای الکترونیکی

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 50-61

مهدخت ارشدی؛ سهیلا یغمایی؛ سیدمحمد موسوی


بررسی امکان بازیافت تایرهای فرسوده به روش زیستی

دوره 11، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1391

فریده قوی پنجه؛ ژیلا ضیائی‌راد؛ فرهاد قوی پنجه