کلیدواژه‌ها = فراصوت
بررسی استخراج پروتئین از ریزجلبک با استفاده از روش‌های مختلف پیش‌تیمار

دوره 19، شماره 113، بهمن و اسفند 1399، صفحه 18-27

مهدی زمانی؛ هانیه شکرکار؛ سیروس ابراهیمی


بررسی توموگرافی غیرتماسی امواج فراصوت برای تحلیل جریان‌های دو فازی گاز- مایع و اعتبارسنجی شبیه‌سازی‌های CFD

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

سیدحسن هاشم‌آبادی؛ ولی عصمتی پاقلعه؛ سعید زین العابدین


روش‌های نوین استخراج ترکیبات مؤثره از گیاهان دارویی: استخراج به کمک فراصوت و ریزموج و استخراج با حلال فشرده

دوره 10، شماره 59، بهمن و اسفند 1390

مهدی قره‌خانی؛ محمد قربانی؛ نسرین رسول‌نژاد؛ شاهرخ جبرائیلی


پلیمریزاسیون به کمک امواج فراصوت

دوره 8، شماره 42، مهر و آبان 1388

سحر شیوایی؛ فرهنگ عباسی