کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
بررسی اثر ریزساختار برخواص مکانیکی داربست‌های زیستی برق‌ریسی شده از مخلوط پلی‌وینیل‌الکل و صمغ عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22034/ijche.2021.291709.1122

آتنا قاسم آبادی؛ هژیر کورکی؛ سینا مدیری؛ داریوش افضلی


مطالعه تاثیر نانوخاک‌رس و ترکیب آن با دوده بر خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک استایرن ـ بوتادین (SBR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ijche.2022.331144.1185

سید علی موسوی؛ جعفر خادم زاده یگانه


نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن

دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394، صفحه 75-86

میثم باریکانی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی؛ مهدی باریکانی


بررسی روش‌های تهیه و خواص نانو چندسازه‌های بسپاری TiO2

دوره 10، شماره 54، فروردین و اردیبهشت 1390

مجتبی عباسیان؛ مهدی جایمند


مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر

دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388

بابک قنبرزاده؛ الهامه رزمی راد؛ هادی الماسی؛ یونس زاهدی