کلیدواژه‌ها = آب
مروری بر کاربرد روش کاویتاسیون هیدرودینامیک در ترکیب با سایر فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته برای حذف رنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/ijche.2023.359382.1232

محمد پوربابا؛ منصوره سلیمانی


اندازه‌گیری و محاسبۀ حلالیت متان در مخلوط آب و دی اتیلن گلایکول

دوره 19، شماره 112، آذر و دی 1399، صفحه 38-48

الهام جعفری؛ وحید محبی


مروری بر تولید هیدروژن از گاز سنتز با واکنش زیستی جابجایی گاز- آب

دوره 9، شماره 50، مهر و آبان 1389

مریم فهار؛ محمد پازوکی؛ قاسم نجف پور