کلیدواژه‌ها = مدلسازی
مدلسازی و بررسی عوامل مؤثر بر تبدیل زیستی روغن کرچک به اسید لینولئیک مزدوج با استفاده از گونه‌های لاکتوباسیلوس

دوره 16، شماره 91، خرداد و تیر 1396، صفحه 48-56

زهرا کوچک یزدی؛ ایران عالمزاده؛ حدیثه سادات طوری کرمی


مدل سینتیکی مصرف هیدروژن برای فرایند هیدروکراکینگ گازوییل خلأ

دوره 15، شماره 89، بهمن و اسفند 1395، صفحه 85-97

سپهر صدیقی؛ سیدرضا سیف محدثی


مدلسازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 48-59

امیرحسین طاهرشمسی؛ احد قائمی؛ نصور شیروانی؛ میثم تراب مستعدی


مدلسازی واحدهای اولفینی با استفاده از روشهای مهندسی- تخمینی

دوره 13، شماره 76، آذر و دی 1393

سجاد بهرامی ریحان؛ رامین کریم‌زاده


مدلسازی مهاجرت پلی‌اتیلن ترفتالاتی در بسته‌بندی‌های غذایی

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

امین میرزائی؛ احد قائمی


مدلسازی فرایند یک روش نوین پیشنهادی ساده به‌منظور کسب انرژی از امواج دریا

دوره 12، شماره 69، مهر و آبان 1392

ناصر ثقه الاسلامی؛ حمیدرضا کرباسیان


بررسی تأثیر عوامل مختلف عملیاتی بر لایه قطبش غلظتی در غشاءهای سرامیکی

دوره 12، شماره 67، خرداد و تیر 1392

هانیه شکرکار؛ نوراله کثیری؛ تورج محمدی


بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر توزیع محتوای آب در غشا بسپاری پیل سوختی

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

بهاره السادات توکلی؛ رامین روشندل


مدلسازی و شبیه‌سازی فرایند خشک کردن آلومین در خشک‌کن پاششی با جریان همسو

دوره 9، شماره 49، مرداد و شهریور 1389

منصور کلباسی؛ محمودرضا خانلرخانی؛ امین احمدپور