کلیدواژه‌ها = تصفیه فاضلاب
بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی

دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397، صفحه 30-42

مینا نیلی اردکانی؛ گاگیک بدلیانس قلی کندی


جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری

دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397، صفحه 54-73

فاطمه نوربخش؛ فهامه ذوالفقارزاده؛ محمد پازوکی؛ محمدجعفر رضایانی


مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

دوره 15، شماره 89، بهمن و اسفند 1395، صفحه 18-34

محسن باهوش؛ سهیلا شکراله زاده؛ اسلام کاشی


مروری بر کیفیت، کمیت و روش‌های تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 28-41

مهدخت ارشدی؛ جلال الدین شایگان سالک؛ امیرحسین حمیدیان


تحلیلی بر کارایی راکتور تیغه‌ای بی‌هوازی1 (ABR) در تصفیه فاضلاب

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

داریوش زینال‌زاده؛ مجید کرمانی؛ فرشاد بهرامی اصل؛ لیلا کاظمی زاد