کلیدواژه‌ها = تصفیه فاضلاب
تعداد مقالات: 9
1. بررسی پارامترهای عملیاتی بر روی عملکرد سیستم الکترو‌بیوراکتور غشایی برای تصفیه فاضلاب سنتزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22034/ijche.2021.277386.1099

حسین حضرتی؛ لیلا کریمی خورده؛ هانیه شکرکار


2. بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی

دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397، صفحه 30-42

مینا نیلی اردکانی؛ گاگیک بدلیانس قلی کندی


3. جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری

دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397، صفحه 54-73

فاطمه نوربخش؛ فهامه ذوالفقارزاده؛ محمد پازوکی؛ محمدجعفر رضایانی


4. مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم

دوره 15، شماره 89، بهمن و اسفند 1395، صفحه 18-34

محسن باهوش؛ سهیلا شکراله زاده؛ اسلام کاشی


5. مروری بر کیفیت، کمیت و روش‌های تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 28-41

مهدخت ارشدی؛ جلال الدین شایگان سالک؛ امیرحسین حمیدیان


6. مقایسة روش‌های مختلف حذف نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی از فاضلاب

دوره 13، شماره 77، بهمن و اسفند 1393

ریحانه حسنی؛ جلال شایگان


8. تحلیلی بر کارایی راکتور تیغه‌ای بی‌هوازی1 (ABR) در تصفیه فاضلاب

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

داریوش زینال‌زاده؛ مجید کرمانی؛ فرشاد بهرامی اصل؛ لیلا کاظمی زاد