کلیدواژه‌ها = اسمز معکوس
مروری بر دستگاه‌های بازیافت انرژی در شیرین‌سازی آب دریا به‌روش اسمز معکوس

دوره 21، شماره 123، مهر و آبان 1401، صفحه 74-84

10.22034/ijche.2021.303773.1141

کبری صالحی؛ نادیا اسفندیاری؛ خدیجه شکوهی؛ امیر حسین حقیقی


بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد غشاهای اسمز معکوس صنعتی با تکیه بر زدایش کربنات و بی‌کربنات

دوره 17، شماره 100، آذر و دی 1397، صفحه 47-59

علی احسانی؛ امین سلیمانی مهر؛ داود حاجیان نژاد؛ حمید باتقوا؛ محمد زنگنه


ارتقای خواص و عملکرد نمک‌زدایی غشاهای مرکب نازک لایه اسمز معکوس با استفاده از نانوذرات

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 86-98

موسی‌الرضا جلیلی پالندی؛ سید سعید حسینی


روش‌های نوین تصفیه غشایی شیرابه ناشی از مراکز دفن زباله

دوره 9، شماره 49، مرداد و شهریور 1389

سید سیاوش مدائنی؛ سعید سمیعی راد