کلیدواژه‌ها = جذب گاز
مدل‌سازی تکدمای جذب گازهایCO2 ،H2S با بهره‌گیری از چارچوب‌های فلزی- آلی (MOFs)

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 28-40

سیده سحر سجادی هزاوه؛ احد قائمی


مروری برضریب نفوذ و ضرایب انتقال جرم در نانوسیالات و کاربرد آن در فرایند جذب گاز

دوره 14، شماره 82، آذر و دی 1394، صفحه 39-55

مائده پهلوانی‌نژاد؛ نسرین اعتصامی؛ محسن نصراصفهانی


روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs)

دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392

علی حفیظی؛ مهدی نیک‌نام شاهرک؛ علی احمدپور؛ مرتضی مغربی؛ اکبر شاهسوند


مروری بر تأثیر نانوذرات در بهبود ضریب انتقال جرم سیستم (گاز- مایع)

دوره 12، شماره 66، فروردین و اردیبهشت 1392

لیلا سعیدنیا؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ داریوش افضلی