کلیدواژه‌ها = کربن فعال
تصفیه محلول چهار جزئی آب/ اتانول/ استالدهید/ استیک‎اسید با بستر کربن فعال

دوره 19، شماره 112، آذر و دی 1399، صفحه 63-73

پریچهر شهنوازی؛ کبرا پورعبدالله


بررسی کاتالیست‌های کربن پایه برای تولید هیدروژن از هیدرولیز محلول سدیم بوروهیدرید

دوره 17، شماره 96، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 68-82

امیرحسین دیده بان؛ محمد ذبیحی؛ جواد رهبر شهروزی


بررسی شرایط حذف همزمان فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از فرایند جذب سطحی

دوره 16، شماره 95، بهمن و اسفند 1396، صفحه 41-48

بهنام مقصودی؛ داود کاه فروشان؛ الناز صفری


بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در جذب کمپلکس وانادیم- EDTA بر روی کربن فعال

دوره 16، شماره 91، خرداد و تیر 1396، صفحه 90-99

محمد پوربابا؛ منصوره سلیمانی


بررسی طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی جهت حذف ترکیبات آلی فرار

دوره 12، شماره 69، مهر و آبان 1392

محمد ذبیحی؛ جلال شایگان؛ فرهاد خراشه؛ مهدی فهیمی‌راد


بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

محمد ذبیحی؛ علی احمدپور؛ علی حقیقی اصل