کلیدواژه‌ها = انرژی خورشیدی
مروری بر شکافت فتوکاتالیستی آب و انواع ساختارهای ناهمگون فتوکاتالیست‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22034/ijche.2023.415795.1351

نادیا نجفی؛ فرشاد یزدانی


تحلیل انرژی و اگزرژی سامانۀ فتوولتائیک حرارتی (PV/T) با جریان آب

دوره 22، شماره 131، بهمن و اسفند 1402، صفحه 20-37

10.22034/ijche.2023.355891.1229

محمد مزیدی؛ مهران رسائی؛ نرگس داودی


طراحی و ساخت تبخیرکننده خورشیدی همراه با آیینه‌های متمرکزکننده نور

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

مجید پاکیزه؛ سعید جاوی‌مقدم؛ مهدیه نامور محبوب


مدلسازی ریاضی و مطالعه پارامتری عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی تماس غیرمستقیم

دوره 10، شماره 59، بهمن و اسفند 1390

امیر رحیمی؛ میثم ناظری؛ آرزو نیک‌سیر


بررسی فنی و اقتصادی سیستم‌های چیلر جذبی خورشیدی در ایران

دوره 9، شماره 46، فروردین و اردیبهشت 1389

مهسا عربی؛ محمدرضا دهقانی