کلیدواژه‌ها = انرژی خورشیدی
تعداد مقالات: 4
2. طراحی و ساخت تبخیرکننده خورشیدی همراه با آیینه‌های متمرکزکننده نور

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

مجید پاکیزه؛ سعید جاوی‌مقدم؛ مهدیه نامور محبوب


3. مدلسازی ریاضی و مطالعه پارامتری عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی تماس غیرمستقیم

دوره 10، شماره 59، بهمن و اسفند 1390

امیر رحیمی؛ میثم ناظری؛ آرزو نیک‌سیر


4. بررسی فنی و اقتصادی سیستم‌های چیلر جذبی خورشیدی در ایران

دوره 9، شماره 46، فروردین و اردیبهشت 1389

مهسا عربی؛ محمدرضا دهقانی