کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مدل‌سازی گرماپویایی فرایند گازی‌سازی پسماند شهری با پلاسمای حرارتی

دوره 18، شماره 107، بهمن و اسفند 1398، صفحه 61-70

آرمین اوکاتی؛ محمدرضا خانی؛ بابک شکری


مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتور هیدروژن‌دارکردن استیلن واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر

دوره 16، شماره 95، بهمن و اسفند 1396، صفحه 59-71

احد قائمی؛ سلمان موحدی راد؛ محمدرضا جمالی


مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها

دوره 16، شماره 94، آذر و دی 1396، صفحه 101-115

حمید عباسی؛ محمد مهدی مشرفی؛ فریبرز رشیدی


مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 78-88

مریم نیکزاد؛ کامیار موقرنژاد؛ رضا شعبانیان؛ امیرمحمد خسروی


نقد و بررسی پدیده قطبش‌غلظت و آثار آن در مدل‌سازی عملکرد غشاهای بسپاری جداسازی گاز

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 16-26

سید سعید حسینی؛ جواد امینیان دهکردی؛ سارا نجاری


مدل‌سازی حذف زیستی H2S از جریان‌های گازی در صافی‌های چکنده زیستی

دوره 12، شماره 68، مرداد و شهریور 1392

جواد شاطرزاده؛ رضا قشلاقی؛ محمود اخوان مهدوی


بررسی مدل‌های سینتیکی استخراج با CO2 فوق بحرانی از روغن‌های گیاهی

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


بهینه‌سازی کوره دوّار سیمان به کمک آلگوریتم ژنتیکی

دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390

علیرضا زنجانی ثابت؛ محمد تقی صادقی