کلیدواژه‌ها = آنتی‌اکسیدان
خشک‌کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک‌کن ترکیبی هوای گرم- فروسرخ

دوره 22، شماره 127، خرداد و تیر 1402، صفحه 39-54

10.22034/ijche.2022.329279.1179

مطهره دل انگیز؛ مائده شهیری طبرستانی؛ کامیار موقرنژاد