کلیدواژه‌ها = خشک کردن
بررسی آزمایشگاهی خشک کردن ذرت در خشک‌کن دوار با نرم‌افزار طراحی آزمایش

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 41-49

راحله متو؛ سارا نانواکناری؛ کامیار موقرنژاد


طراحی خشک‌کن پاششی برای تولید پودر گوجه‌فرنگی

دوره 17، شماره 100، آذر و دی 1397، صفحه 74-84

وهب قلعه خندابی؛ علیرضا فضلعلی؛ مجتبی ذوالفقاری


بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی خشک شدن نخودفرنگی در یک خشک‌کن با بستر سیال ناپیوسته

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

بهروز عباسی سورکی؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ نیما امامی؛ مسعود طبرسا