کلیدواژه‌ها = روش تاگوچی
بهینه‌سازی ساختار گرانول‌های کروی گاما آلومینای تهیه‌شده از روش قطره‌ریزی در روغن

دوره 21، شماره 125، بهمن و اسفند 1401، صفحه 79-88

10.22034/ijche.2022.327744.1176

سروش سماک؛ حسین زهدی فسائی؛ مژگان ذاکری؛ فرشته پردلی؛ ملیحه غفران پاکدل


مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ‌ روغنی از گیاه کک‌گریز با استفاده از دی‌اکسید کربن فوق بحرانی

دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 33-41

مهدی کسرایی؛ نادیا اسفندیاری؛ بیژن هنرور