کلیدواژه‌ها = ریزاندامگان
مروری بر بهره‌گیری از روش‌های زیستی به منظورتصفیه فاضلاب صنعت چرم‌سازی

دوره 16، شماره 91، خرداد و تیر 1396، صفحه 27-37

یونس عبداللهی منفرد؛ محمد زندیه؛ سهیلا یغمایی


مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 49-61

حسین هاشم لو؛ میترا احمدی؛ محتبی سمنانی رهبر


گوگردزدایی زیستی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش رو

دوره 14، شماره 82، آذر و دی 1394، صفحه 96-109

فاطمه بسحاق؛ بابک مختارانی؛ حمیدرضا مرتهب