کلیدواژه‌ها = جداسازی هیدروکربنها
غشاهای زئولیتی MFI و روشهای اصلاح آنها

دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390

اکرم کاظم‌زاده؛ علی اکبر بابالو؛ ندا کلانتری؛ بهروز بیاتی؛ مهدی ملکی