کلیدواژه‌ها = موازنه جمعیت
مروری بر انواع روش‌های مدل‌سازی جریان چندفازی در محیط متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/ijche.2023.363011.1239

صابر مقدم؛ فروغ عاملی؛ محمدرضا مقبلی


مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 64-83

10.22034/ijche.2021.260314.1074

سامیه شهماروند؛ فروغ عاملی


مدلسازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 48-59

امیرحسین طاهرشمسی؛ احد قائمی؛ نصور شیروانی؛ میثم تراب مستعدی