کلیدواژه‌ها = مدل ترمودینامیکی
بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی خشک شدن نخودفرنگی در یک خشک‌کن با بستر سیال ناپیوسته

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

بهروز عباسی سورکی؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ نیما امامی؛ مسعود طبرسا


مدل‌سازی حلالیت دی اکسیدکربن در سیستم Pz-CO2-H2O

دوره 13، شماره 76، آذر و دی 1393

احد قائمی؛ حسین قنادزاده؛ زینب اصغرپور


نقش افزودنی‌ها در تشکیل هیدرات هیدروژن

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

لیلا لطفی؛ محمدتقی صادقی


مدلسازی تعادل ترمودینامیکی تبدیل سه‌گانه متان

دوره 11، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1391

مظفر عبدالهی‌فر؛ محمد حقیقی؛ رضا علیزاده