کلیدواژه‌ها = کاتالیزگر
مروری بر پارامترهای مؤثر در فرایند MTO و چگونگی تأثیر آنها

دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390

ریحانه گلستانی؛ روئین حلاج؛ سیما عسکری


سنتز و مطالعة ریخت‌شناختی کاتالیزگرهای کروی (زیگلر- ناتا)

دوره 9، شماره 52، آذر و دی 1389

زهره هادی؛ مجید منجی؛ مهرداد مداح علی


فرایند جفت شدن اکسایشی متان: چالشی برای دستیابی به بهره بیشتر

دوره 9، شماره 48، خرداد و تیر 1389

علی اکبری ساعی؛ سیدمحمود موسوی صفوی؛ نرمین نرمین بهرامی آده


تولید تجاری کاتالیزگر در ایران - چالش‌ها و راهکارها

دوره 9، شماره 47، خرداد و تیر 1389

مریم تخت‌روانچی؛ سعید صاحبدل‌فر