کلیدواژه‌ها = میکسر
اختلاط آشوبناک سیالات بسیار لزج به کمک نوع جدیدی از مخلوط‌کُن پیوسته

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

سید مصطفی حسینعلی‌پور؛ پیام رحیم مشائی؛ امیر توحیدی


پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

میثم تراب مستعدی؛ سید جابر صفدری؛ سید محمد علی موسویان؛ محمد قنادی مراغه