کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی CFD
شبیه‌سازی CFD جداکننده گاز – ذره مارپیچی

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

مبین صفایی راد؛ سیدحسن هاشم آبادی؛ پریسا نوری‌اصل


بررسی شبیه‌سازی CFD راکتورهای سه فازی و چالش‌های پیش‌رو

دوره 13، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1393

صادق پهلوانی؛ سیدحسن هاشم‌آبادی


بررسی تجربی و شبیه‌سازی CFD هیدروسیکلون کک زدای پتروشیمی جم

دوره 12، شماره 68، مرداد و شهریور 1392

مهدی مشتاقیان؛ سید حسن هاشم آبادی


بررسی شبیه‌سازی CFD راکتورهای گندزدایی پرتو فرابنفش آب

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

فرخنده قادرزاده؛ سیدحسن هاشم آبادی