کلیدواژه‌ها = هیدروژن سولفید
تعیین رابطۀ حلقۀ کنترلی آنالیزور Tail Gas برای تنظیم هوای مورد نیاز واحد بازیافت گوگرد

دوره 22، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 55-65

10.22034/ijche.2022.328710.1178

ناهید رئیسی اردلی؛ نوید مستوفی؛ مجید سلیمانی


نقش انواع جاذب‌ها در حذف ترکیبات گوگرددار از سوخت‌های گاز یا مایع

دوره 18، شماره 105، مهر و آبان 1398، صفحه 18-31

مریم دارایی؛ صدیقه صادق حسنی


مدل‌سازی تکدمای جذب گازهایCO2 ،H2S با بهره‌گیری از چارچوب‌های فلزی- آلی (MOFs)

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 28-40

سیده سحر سجادی هزاوه؛ احد قائمی