کلیدواژه‌ها = گاز سنتز
شبیه‌سازی عددی فرایند گازی‌سازی ترکیبی پلاسمایی پسماندهای شهری و زیست‌‌توده

دوره 22، شماره 128، مرداد و شهریور 1402، صفحه 110-120

10.22034/ijche.2022.338467.1201

آرمین اوکاتی؛ محمدرضا خانی؛ بابک شکری


شبیه‌سازی تولید گاز سنتز با استفاده از ریفورمینگ اتانول

دوره 22، شماره 127، خرداد و تیر 1402، صفحه 65-77

10.22034/ijche.2022.335426.1195

آرین بهروش؛ فاطمه بهادری


شبیه‌سازی دوبعدی هتروژن راکتور کاتالیستی تبدیل متان با بخار آب

دوره 18، شماره 103، خرداد و تیر 1398، صفحه 32-40

علیرضا خواجه امیری؛ مائده خواجه امیری


شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 16-26

فرانک اخلاقیان؛ سمیه اسمعیل زاده انزابی


شبیه‌سازی فرایندهای ریفرمینگ ترکیبی و ریفرمینگ خشک گاز طبیعی برای تولید گاز سنتز و مقایسه آنها

دوره 11، شماره 64، آذر و دی 1391

محمدعلی ملاحسنی مجدآبادی؛ اکبر زمانیان؛ مرتضی بقالها؛ محمد کاظمینی


مدلسازی تعادل ترمودینامیکی تبدیل سه‌گانه متان

دوره 11، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1391

مظفر عبدالهی‌فر؛ محمد حقیقی؛ رضا علیزاده


مروری بر تولید هیدروژن از گاز سنتز با واکنش زیستی جابجایی گاز- آب

دوره 9، شماره 50، مهر و آبان 1389

مریم فهار؛ محمد پازوکی؛ قاسم نجف پور


بررسی بهسازی متان با بخار آب در راکتور صنعتی پتروشیمی فنّاوران ماهشهر

دوره 9، شماره 46، فروردین و اردیبهشت 1389

یاسر مظفری؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ ناصر تیموری خانه سری؛ آرش گشتاسبی